Standardelement

Längd: 13,50 m
Tjocklek: 10 cm
Bredd: 36 cm
Täckbredd: 34,5 cm
Paket om 4 st.  
Längd: 13,50 m
Tjocklek: 10 cm
Bredd: 56 cm
Täckbredd: 54,5 cm
Paket om 4 st.  
Elementy HBE

GL 24h

 • melaminlim;
 • osynlig yta;
 • träfuktighet vid produktion 10 % +- 2 %;
 • profil: Dubbelt spår - dubbel fjäder med spår;
 • 4-sidig fasning;
 • spårdjup: 30 mm;
 • spårbredd: 20 mm;
 • integrerad montagenivå: 20 x 60 mm.
 • tillgängligt direkt;
 • kort leveranstid;
 • standardiserad produkt;
 • lätt transport till arbetsplatsen;
 • liten avfallsmängd;
 • vändbara tack vare 4-sidig fasning;
 • säkert, torrt, massivt;
 • ovanlig flexibilitet;
 • lätt statik;
 • högt mervärde;
 • måtten motsvarar standardmått;
 • allsidig användning;
 • optimalt skydd mot värme och kyla;
 • diffusionsöppet system;
 • behagligt inneklimat;
 • positiv energibalans;
 • unik komfortkänsla.
Elementy HBE
Elementy HBE

Vid användning och montage av BSH-element ska man komma ihåg:

Vid en kraftig vattenpåverkan (ex. stark nederbörd eller byggvatten) kan träts fuktighet ökas betydligt. I vissa enstaka fall kan det leda till att BSH-elementens mått ändras vilket leder till förflyttningar och förändringar i konstruktionen. Elementen ska skyddas mot direkt fuktpåverkan med plastfolie. Vattenöverskottet ska spridas och avledas med hjälp av luftavfuktare för att sakta reducera träfuktigheten.

Logo innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Dotacje na innowacje"
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Logo unia europejska